Regulamin Akademii Jedi na Yavin IV


Na tym ekranie znajdują się kluczowe zasady Akademii na Yavin 4.

Regulamin Akademii Jedi na Yavin IV

Postautor: Rada Jedi » 31 lip 2007, 21:03

REGULAMIN AKADEMII JEDI NA YAVIN IV

I. Główne założenia
Nasza organizacja jest założona dobrowolnie przez fanów Gwiezdnych Wojen, oraz gry Jedi Knight: Jedi Academy. Nie jesteśmy żadnego typu sektą, ani organizacją polityczną, nie głosimy też żadnych treści antysemickich, nazistowskich czy rasistowskich.
Zajmujemy się kształceniem graczy gry Jedi Knight: Jedi Academy, dajemy im możliwości aby zdobyć wiedzę na temat gry, jak i uniwersum Gwiezdnej Sagi. Staramy się również lekko wpłynąć, na kulturę i etykę wypowiedzi oraz zachowanie naszych podopiecznych. Dołączenie oraz pobieranie nauk w naszej organizacji jest dobrowolne i nieprzymusowe, zawsze można zrezygnować.
Jednak chcąc osiągnąć pewne efekty naszego szkolenia, stawiamy na dyscyplinę, dobre wychowanie, szczerość i prawdę. Mamy na celu pokazanie graczom zarówno młodym jak i tym starszym, jaką przyjemność można czerpać z gry oraz jak ciekawie można spędzić z innymi czas, nie tylko na prostym graniu meczy między klanowych czy meczy ligowych. Staramy się również wciągnąć do gry klimat filmowy Gwiezdnych Wojen, aby pokazać, że jest to świat bardzo ciekawy i pełen niespodzianek. Wiedzę czerpiemy z wielu źródeł ale przede wszystkim z własnego doświadczenia.

II. Zasady Ogólne
1. Regulamin Akademii Jedi na Yavin IV jest własnością Rady Jedi i tylko ona ma prawo do wprowadzania zmian w nim panujących.
2. Zabrania się kopiowania Regulaminu w całości, bądź w części, bez zgody Rady Jedi.
3. Znajomość regulaminu jest obowiązkowa dla każdego aktywnego członka zakonu.
4. W przypadku wątpliwości dotyczącej któregoś z punktów Regulaminu, pytania należy kierować do każdego aktywnego członka zakonu.
5. W osobnych działach na forum mogą znajdować się zasady postępowania panujące w nich i należy odnosić się do nich tak samo jak do głównego regulaminu.
6. Wszelkie propozycje dotyczące chęci nawiązania współpracy z Akademią i pozwolenie na umieszczanie reklam należy kierować do Rady Jedi na ich osobne konto.
7. Członek Akademii nie może być jednocześnie członkiem żadnego innego Zakonu RP w grze Jedi Academy. W chwili gdy wstępuje do Akademii musi zrezygnować z członkostwa w innych tego typu organizacjach.
8. Członek Akademii nie może jednocześnie posiadać na forum zakonu więcej niż jednego konta użytkownika. Karą za taki przypadek może być nawet wydalenie z organizacji.
9. Członkowie zakonu mogą w temacie z pomysłami wskazać dostrzeżone przez nich błędy, znajdujące się w regulaminie, bądź przedstawić własne pomysły podpunktów, do każdego typu regulaminu, dokładnie je rozpisując i uzasadniając.

III. Szacunek w akademii
1. Każdy zasługuje na szacunek.
2. W akademii obowiązuje kultura słowna i nadużywanie wulgaryzmów będzie surowo karane.
3. W akademii nie wolno w jakikolwiek sposób obrażać innych osób, nie ważne czy to jest napisane dosłownie, czy z podtekstem.
4. Wszystkie konflikty pomiędzy sobą należy załatwiać prywatnie, a w przypadku interwencji Rady karani będą wszyscy uczestnicy sporu.
5. W przypadku kłótni pomiędzy członkiem, a osobą spoza akademii, to członek ma zawsze większą pule zaufania Rady niż obca osoba i jego kara może być mniejsza.
6. Przy konflikcie pomiędzy postaciami z gry należy wziąć pod uwagę, że ich podejście do sprawy nie musi być takie jak osób odgrywających i prosimy nie wyciągać pochopnych wniosków z tego powodu.
7. Nie będą jednak traktowane ulgowo sytuacje, w których ktoś bezpośrednio stara się obrazić kogoś w grze i być może celowo wywołać kłótnie między graczami. Jeśli Rada wychwyci taki przypadek, to może automatycznie wydalić członka z zakonu.

IV. Tworzenie postaci
1. Imię postaci nie może zawierać w sobie wulgaryzmów bądź treści mogących obrazić inne osoby. Zasada ta tyczy się zarówno imion postaci odgrywanych na misjach.
2. Nie zaleca się używania imion wykorzystywanych przez znane powszechnie postacie z uniwersum.
3. Zarówno rasa jak i imię postaci głównej muszą zostać ustalone podczas pisania podania, a w późniejszym czasie gry nie mogą już ulec zmianie.
4. Należy więc pamiętać, że wiele ras posiada swoje własne cechy, które należy uwzględniać podczas grania, a przypadki pomijania tego będą upominane.
5. Skin postaci głównej musi zostać przedstawiony przed jej wejściem do gry, do tego celu mamy osobny dział, gdzie każdy członek musi stworzyć swój własny temat.
6. Po wybraniu i wstawieniu skina na forum, zabrania się zmieniać jego model i podstawowy wygląd bez zgody Rady, można jednak poprawiać błędy i zmieniać tekstury.
7. Studenci nie mają prawa tworzyć własnych postaci pobocznych. Jedyny wyjątek to granie tła podczas misji i wtedy organizator może dać na to pozwolenie.
8. Zabrania się bez zgody Rady tworzyć postacie, pochodzące od rasy Yody. Jest to praktycznie jedyna rasa, która ma całkowity zakaz na odgrywanie i jest mała szansa na zmianę tego w przyszłości.

V. Odgrywanie postaci
1. Podczas RP należy bezwzględnie przestrzegać zasad odgrywania postaci.
2. Podczas grania należy pamiętać o poprawnej pisowni, ale karane będą tylko przypadki w których nie można zrozumieć czegoś przez nadmierną ilość błędów.
3. W nicku powinno znajdować się imię postaci oraz jej nazwisko, jeśli jednak nazwa jest za długa to można wykorzystywać tylko jedno z nich.
4. W przypadku postaci, które są członkami zakonu to na początku nicka musi zawsze znajdować się ich ranga w organizacji.
5. Każda osoba powinna znać na pamięć swoją kartę postaci, aby móc wykorzystać dane cechy w grze.
6. Wiedza posiadana przez postać niekoniecznie jest równa wiedzy posiadanej przez osobę, która ją odgrywa. Należy o tym pamiętać i bezwzględnie tego przestrzegać.
7. Nagminne używanie dokładnych sformułowań, bądź odnoszenie się do osób/wydarzeń, które w obecnych ramach czasowych są wiedzą niepewną, bądź zaginioną, będzie surowo karane.

VI. Gra i czat
1. Studenci Akademii nie mogą korzystać z błędów gry.
2. Studenci nie mają prawa spawnować żadnych postaci niezależnych bez pozwolenia.
3. Studenci mogą używać tylko moce w grze, które ich postać opanowała i ma je wpisane w kartę postaci.
4. Studentom zabrania się korzystania z wszelakich kodów w grze bez zgody przynajmniej Rycerza Jedi.
5. Na czacie tekst koloru zielonego (domyślny) służy do przekazania słów wypowiadanych przez postać.
6. Na czacie tekst koloru białego, umieszczony w nawiasach ostrych, służy do opisu czynności wykonanej przez postać.
7. Na czacie tekst koloru jasnoniebieskiego oznacza rozmowę telepatyczna pomiędzy Jedi.
8. Na czacie tekst koloru zielonego umieszczony w jasnoniebieskich, podwójnych nawiasach ostrych, oznacza użycie komunikatora przez postać.
9. Na czacie tekst koloru zielonego umieszczony w zielonych nawiasach łagodnych oznacza stwierdzenie spoza RP, wtrącenie niebędące częścią sesji.
10. Na czacie można również użyć koloru czerwonego do podkreślenia modyfikatora zdolności, albo poziomu umiejętności jaką chce się użyć, oraz jasnoniebieskiego do podkreślenia zdolności Jedi jaką gracz chce wykorzystać.

VII. Rangi w zakonie
1. Po przyjęciu podania kandydat dostaje rangę Rekruta. Jest to okres próbny, podczas którego student zapoznaje się z otoczeniem i jest szkolony tylko z podstawowej wiedzy o Jedi. Na tym etapie poznaje również lepsze techniki samoobrony bez broni jak i z nią.
2. Rangę Nowicjusza otrzymują rekruci którzy rozpoczynają swoje prawdziwe szkolenie w celu zostania Jedi. Uczą się oni podstawowej wiedzy o Mocy i zostają włączeni do grup szkoleniowych nad którymi czuwa przydzielony do tego trener.
3. Ranga Padawana zostaje przyznana jedynie studentom wyróżniającym się czymś szczególnym na tle innych. Na tym etapie szkolenia uczniowi zostaje przydzielony mentor, który będzie przekazywał mu swoją wiedzę, a także sprawował nad nim opiekę.
4. Rycerze to pełnoprawni członkowie Zakonu Jedi, którzy przeszli swoje Próby, zakończyli podstawowe szkolenie i zostali pasowani. Osoby posiadające ową rangę pomagają Zakonowi w różny sposób. Ponadto Rycerze mogą zacząć szkolenie własnego Padawana, ale tylko za zgodą Rady Jedi.
5. Mistrzowie to osoby, które spędziły w zakonie wiele lat i ich doświadczenie, oraz wkład w jej funkcjonowanie, są niezmierzone. Nie ma specyficznie określonych wymogów do zostania jednym z nich, ale jedynie oni sami mogą w swoim gronie zadecydować o tym, czy jakiś Jedi zasługuje na miano Mistrza.

VIII. Serwer
1. Studenci nie mają prawa bez pozwolenia Rady zapraszać osób spoza organizacji na serwer.
2. Niezbędne pliki do gry umieszczone są w odpowiednim miejscu na forum. Pliki dodatkowe (specjalne eventy, misje) będą umieszczane w tematach z misjami, bądź innym do tego celu przeznaczonym.
3. Zabrania się przesyłania plików i haseł do nich osobom spoza Akademii. To samo tyczy się hasła na akademijny serwer, które może zostać przekazane jedynie przez osoby o randze Rycerza wzwyż.
4. Serwer jest utrzymywany z dobrowolnych składek członków. Płacenie za serwer nie jest obowiązkowe, zawsze jednak jest mile widziane. Wszelkie informacje znajdują się w odpowiednim temacie na forum.
5. Na serwerze zawsze obowiązuje RP, nawet jeśli nie ma obecnie żadnego mistrza gry. Od tej zasady istnieją jednak drobne wyjątki jeśli gracze mają małą ochotę na ten typ rozrywki.
6. W przypadku ochoty na przeprowadzenie innej rozgrywki niż RP, gracze mogą poprosić kogoś z Rady (jeśli jest ktoś dostępny) o zmianę mapy i trybu gry.
7. W przypadku jeśli nie ma nikogo z Rady, a gracze mają ochotę zagrać na inny sposób to mogą to przeprowadzić na aktywnej mapie i obecnym trybie nawet bez zgody Rady. Jednak wtedy wszyscy gracze muszą się ze sobą dogadać co do kwestii rozgrywki i jej zasad miedzy sobą.
8. Możliwe jest zorganizowanie ustalonych wcześniej FFA/TFFA/CTF na serwerze. Taką propozycję przedstawia się Radnemu i ustala się z nim termin. Zasady każdego FFA ustala się przed jego rozpoczęciem.

IX. Mistrzowie Gry
1. Mistrz Gry to osoba, która rozstrzyga sporne kwestie, dotyczące rozgrywki, w trakcie jej trwania.
2. Mistrz Gry zawsze stara się ocenić zaistniałą sytuację w sposób bezstronny, uwzględniając przy tym możliwie wszystkie czynniki.
3. Mistrzami Gry zostają automatycznie wszystkie osoby, posiadające rangę przynajmniej Rycerza Jedi.
4. W przypadku pojawienia się na serwerze kilku osób, mogących prowadzić rozgrywkę, zawsze prowadzone są prywatne ustalenia, dotyczące opiekuna danej sesji RP. W takich przypadkach pierwszeństwo mają: Mistrzowie, Radni, a następnie Rycerze.
5. Jeśli na serwerze występuje więcej niż jeden Mistrz, Radny, bądź Rycerz, który może w danej chwili przewodzić sesji RP, pierwszeństwo do GMingu ma osoba o dłuższym stażu.
6. Każdy Mistrz Gry, mający pierwszeństwo nad osobami o mniejszym stażu, może zrezygnować z prowadzenia rozgrywki w danym momencie poprzez krótką, prywatną rozmowę przed rozgrywką.
7. W nadzwyczajnych przypadkach dopuszcza się osoby o niższej randze do prowadzenia rozgrywki (np. pierwsza misja osoby, szkolonej na Rycerza), jednak w takim wypadku, na serwerze musi być obecny przynajmniej jeden Radny.
8. Można składać wnioski do swoich Mistrzów, jak i również do Radnych, dotyczące wyrażenia chęci poprowadzenia sesji RP. Wniosek winien być wysłany prywatną wiadomością i musi zawierać opis sesji, którą dana osoba chce prowadzić wraz z argumentacją, dotyczącą powodów prowadzenia rozgrywki.
9. Wszelkie decyzje Mistrza Gry, które wydały się niesprawiedliwe, student winien przedyskutować prywatnie z konkretnym mistrzem gry, podczas pierwszej, nadarzającej się okazji. Jeśli ustalą, że przeprowadzony osąd był błędny, mogą wystosować odpowiedni wniosek cofający zdarzenie do Rady Jedi.
10. W przypadku jeśli student nie może porozumieć się z danym mistrzem gry i uważa, że został niesprawiedliwie potraktowany, to może wystosować wniosek na konto Rady, dokładnie opisując dane wydarzenie i podając powody, dla których uważa, że został źle potraktowany.

X. Rada Jedi
1. Rada Jedi jest najwyższym organem władzy jaki występuje w Akademii Jedi na Yavin 4, odpowiedzialnym za sprawne funkcjonowanie zakonu.
2. Rada Jedi ustala zasady zakonu, rozstrzyga wszystkie kwestie sporne między postaciami, oraz rozpatruje prywatne wnioski i pytania studentów, które można wysyłać na jej konto.
3. Rada Jedi ma obowiązek podjąć decyzje w ciągu 2 tygodni, co zrobić w sprawie wysłanego wniosku na jej konto. W przypadkach nadzwyczajnych zarówno zależnych, jak i niezależnych od Rady (nagłe urlopy, przerwy świąteczne, awarie forum itp.), czas ten może się wydłużyć.
4. Rada Jedi może przeprowadzać zapowiedziane zebrania na serwerze, podczas których będzie ogłaszać ważniejsze informacje, a także wysłuchiwać wszelkich wniosków i propozycji.
5. Rada Jedi jest właścicielem wszystkich regulaminów znajdujących się na forum, stronie i innych miejscach mogących służyć do przekazania informacji.
6. Rada Jedi jako jedyna może przyznawać rangi i funkcje w zakonie (z wyjątkiem rangi Mistrza). Dlatego podczas wszelakich Triali i Prób musi być obecny przynajmniej jeden Radny (niebędący opiekunem osoby poddawanej testom), nieważne czy zdarzenie ma formę misji, eventu czy zwykłego RP.
7. Rada Jedi sama ustala swój skład, ilość miejsc w Radzie, oraz wymogi stawiane przed konkretnym kandydatem. Rada bierze pod uwagę jedynie osoby o randze co najmniej Rycerza Jedi.
8. Osoba wchodząca w skład Rady, dostaje wgląd do specjalnego, niewidocznego dla reszty forum, przeznaczonego do dyskusji i rozważań Rady. Przy tym obiecuje dożywotnio wszystkim Radnym, że wszelkie informacje, które pochodzą z tego forum, zostaną między członkami Rady. Nie może zatem ich umieszczać w miejscach publicznych, a także przekazywać osobom postronnym bez uprzedniej konsultacji.
9. Jeśli jakiś członek przekaże gdziekolwiek informacje z forum Radnych, to może zostać wydalony z tego grona, jak również z zakonu. Jedynym wyjątkiem jest pokazanie komuś postronnemu swojego własnego pomysłu bez opinii reszty.
10. Funkcja Radnego nie jest obowiązkowa, dlatego każdy ma prawo odmówić i zrezygnować ze stanowiska, jeśli uważa, że nie nadaję się do jego piastowania. Z tego też powodu nie każdy musi zostać Radnym po osiągnięciu minimalnej rangi Rycerza.
11. W przypadku rezygnacji w funkcji Radnego, dana osoba nie jest zwalniana z obietnicy zachowania tajemnicy, dotyczących informacji jakimi wymieniali się Radni na ich ukrytym forum. Taka osoba może również wyznaczyć swojego następcę, ale całe grono musi się jednomyślnie zgodzić co do jego kandydatury. Nie jest też powiedziane, że po odejściu Radnego, ktoś musi go zastąpić.
12. Wszystkie sprawy co do złego zachowania i nadużywania władzy przez Rycerzy wzwyż, Radni załatwiają w zamkniętym gronie. Oczywiście każdy członek nie należący do składu, może wnieść swoje obserwacje poparte konkretnymi argumentami, ale musi to zrobić przez wysłanie wiadomości na prywatne kontro Radnych, albo powiedzenie o tym na globalnym zebraniu członków na serwerze. Wszystkie inne formy przekazania tego typu wniosku zostaną usunięte i nie będą rozpatrywane.


Twórcy regulaminu:
Rada Jedi

Regulamin może ulec zmianom, od niektórych reguł mogą wystąpić wyjątki.
Awatar użytkownika
Rada Jedi
Rada Jedi
 
Posty: 908
Rejestracja: 08 kwie 2010, 9:47

Wróć do Ekran z zasadami

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość